Yasal Uyarı
Bu sitenin sahibi Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

www.alamo.com.tr sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, planlar, yorum ve tavsiyeleri ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Bu sitede yer alan bilgilerin güncellenmesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup, bu konudaki tüm haklara sahiptir. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Yes Oto Kiralama Yatırımları ve Turizm A.Ş.'nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz ve alt lisansla kullandırılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır. Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

www.alamo.com.tr web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. sorumlu tutulamaz. Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırıları A.Ş.'ye sorumluluk yüklenemez.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin ( tasarımlar, resimler, logo vb. gibi ) telif hakkı Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.’ye aittir. Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe yasal uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları Pazarlama A.Ş. her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder. İşbu yasal uyarılar altında belirtilen koşullar Türk Hukukuna tabidir.Söz konusu koşullara ilişkin herhangi bir uyuşmazlık halinde ,İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri,uyuşmazlığın çözümünde münhasır yetkili mercilerdir.